Ustawa o ochronie danych osobowych Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Zarządzenie nr 93/R/13 sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Gdańskim Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz załącznikami Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Szkolenie

Ustawa o ochronie danych osobowych

USTAWA
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.
(tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)


(powyższy odnośnik kieruje do informacji nt. tej ustawy w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu RP)