Ustawa o ochronie danych osobowych Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Zarządzenie nr 93/R/13 sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Gdańskim Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz załącznikami Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Szkolenie

Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 93/R/13 z dnia 16 października 2013 roku w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Gdańskim. Można się z nią zapoznać po podaniu hasła na stronie uczelni w zakładce - akty normatywne UG