Ustawa o ochronie danych osobowych Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Zarządzenie nr 93/R/13 sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Gdańskim Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz załącznikami Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Szkolenie

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz załącznikami stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 93/R/13 z dnia 16 października 2013 roku w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Gdańskim. Można się z nią zapoznać po podaniu hasła na stronie uczelni w zakładce - akty normatywne UG.

Załącznikami do Polityki są: