Ustawa o ochronie danych osobowych Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Zarządzenie nr 93/R/13 sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Gdańskim Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz załącznikami Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Szkolenie

Szkolenie

Warunkiem uzyskania uprawnień do przetwarzania danych osobowych jest odbycie szkolenia w tym zakresie i podpisanie oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia.

Szkolenie można odbyć korzystając z kursu e-learningowego, który dostępny będzie na Portalu Edukacyjnym UG na początku grudnia 2013 roku.

Do tego czasu, w sprawie szkolenia/instruktażu dotyczącego ochrony danych osobowych proszę kontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (tel. 523 24 59; adres e-mail: poin@ug.edu.pl).