Ustawa o ochronie danych osobowych Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Zarządzenie nr 93/R/13 sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Gdańskim Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz załącznikami Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Szkolenie

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 29 kwietnia 2004 r.


(powyższy odnośnik kieruje do informacji nt. tego rozporządzenia w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu RP)